วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-CH ซีรี่ - - ดีไซน์ใหม่

บทความเรื่อง : ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-CH ซีรี่(CH-Concave Handle) -- ดีไซน์ใหม่

ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง: บุญชาย ทวีเติมสกุล (Boonchai Thaveetermsakul)
ลิขสิทธิ์บทความ:: Copyright © 2010 Boonchai Thaveetermsakul
อ้างอิงแหล่งข้อมูล: Wonderful Specification & Data Sheet
ที่มา: บทความใน "ใบไม้หลายกำ" ( Multileaves.Blogspot.com )ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่นใหม่ ปรับโฉม ดีไซน์ใหม่ - CH ซีรี่ (Concave Handle) : เพิ่มร่องมือจับเปิดปิดประตู แบบ "ร่องเว้าเข้าในขอบประตู (Concave Handle - CH)" เพื่อเพิ่มความกระชับช่วยในการยึดจับเปิดปิดประตูได้ง่ายขึ้น และ สวยงาม กลมกลืน เข้ากับพื้นผิวบานประตูตู้ (หมายเหตุ : รุ่นก่อนหน้านี้ 3 รุ่น -- หูด้ามจับประตู เป็นแบบนูนออกมาบ้าง, เป็นแบบใช้ลูกกุญแจเป็นตัวดึงเปิดประตูบ้าง หรือ เป็นแบบไม่มีหูด้ามจับเลย ใช้เปิดโดยการจับที่ขอบประตูแล้วเปิดเอา ฯลฯ)

ตู้กันชื้น วันเดอร์ฟูล รุ่นซีรี่ใหม่นี้ ผลิตออกมาจำหน่ายแล้ว 6 รุ่น ในขนาดความจุมาตรฐาน และ 2 รุ่น ในขนาดความจุพิเศษ ดังนี้ :


NT-WF-AD041CH
ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-041CH (Concave Handle) - 38 ลิตร


หน้าจอแสดงผล : หน้าปัทม์แสดงผลแบบเข็ม
ขนาดภายนอก : ก33.4xล32.0xส44.0ซม.
ขนาดภายใน : ก31.0xล30.0xส40.5ซม.
ความจุ : 38 ลิตร
จำนวนชั้นวาง : 2 ชั้น
น้ำหนักสุทธิ : 11 กก. (11000 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง : ก40.0xล40.0xส52.0ซม.
น้ำหนักรวม : 12 กก. (12000 กรัม)


NT-WF-AD051CH
ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-051CH (Concave Handle) - 58 ลิตร


หน้าจอแสดงผล : หน้าปัทม์แสดงผลแบบเข็ม
ขนาดภายนอก : ก33.4xล32.8xส57.3ซม.
ขนาดภายใน : ก31.0xล30.0xส53.8ซม.
ความจุ : 50 ลิตร
จำนวนถาดชั้นวาง : 3 ชั้น
น้ำหนักสุทธิ : 11.8 กก. (11800 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง : ก40.0xล40.0xส65.0ซม.
น้ำหนักรวม : 12.8 กก. (12800 กรัม)


NT-WF-AD089CH
ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-089CH (Concave Handle) - 72 ลิตร


หน้าจอแสดงผล : หน้าปัทม์แสดงผลแบบเข็ม
ขนาดภายนอก : ก41.9xล37.3xส59.0ซม.
ขนาดภายใน : ก37.5xล34.5xส54.0ซม.
ความจุ : 72 ลิตร
จำนวนถาดชั้นวาง : 3 ชั้น
น้ำหนักสุทธิ : 15.5 กก. (15500 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง : ก50.0xล44.0xส67.0ซม.
น้ำหนักรวม : 17 กก. (17000 กรัม)


NT-WF-AD109CH
ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-109CH (Concave Handle) - 106 ลิตร


หน้าจอแสดงผล : หน้าปัทม์แสดงผลแบบเข็ม
ขนาดภายนอก : ก41.9xล37.3xส84.5ซม.
ขนาดภายใน : ก37.5xล34.5xส79.5ซม.
ความจุ : 106 ลิตร
จำนวนถาดชั้นวาง : 4 ชั้น
น้ำหนักสุทธิ : 21 กก. (21000 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง : ก50.0xล44.0xส93.0ซม.
น้ำหนักรวม : 23 กก. (23000 กรัม)


NT-WF-AD129CH
ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-129CH (Concave Handle) - 125 ลิตร


หน้าจอแสดงผล : หน้าปัทม์แสดงผลแบบเข็ม
ขนาดภายนอก : ก41.9xล37.3xส99.0ซม.
ขนาดภายใน : ก37.5xล34.5xส93.9ซม.
ความสูงภายใน(แยก) : ส39(บน) ส54.9(ล่าง) ซม.
ความจุ : 125 ลิตร
จำนวนถาดชั้นวาง : 4 ชั้น
จำนวนประตู : 2 ประตู
น้ำหนักสุทธิ : 24.5 กก. (24500 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง : ก50.0xล44.0xส107.0ซม.
น้ำหนักรวม : 27 กก. (27000 กรัม)


NT-WF-AD169CH
ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-169CH (Concave Handle) - 147 ลิตร


หน้าจอแสดงผล : หน้าปัทม์แสดงผลแบบเข็ม
ขนาดภายนอก : ก41.9xล37.3xส115.6ซม.
ขนาดภายใน : ก37.5xล34.5xส110.6ซม.
ความสูงภายใน(แยก) : ส39(บน) ส71.6(ล่าง) ซม.
ความจุ : 147 ลิตร
จำนวนถาดชั้นวาง : 5 ชั้น
จำนวนประตู : 2 ประตู
น้ำหนักสุทธิ : 28 กก. (28000 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง : ก50.0xล44.0xส123.0ซม.
น้ำหนักรวม : 30 กก. (30000 กรัม)


NT-WF-AD139CH
ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-139CH (Concave Handle) - รุ่นใหม่ ความจุพิเศษ 163 ลิตร


หน้าจอแสดงผล : หน้าปัทม์แสดงผลแบบเข็ม
ขนาดภายนอก : ก47.9xล40.0xส99.8ซม.
ขนาดภายใน : ก46.2xล37.3xส94.6ซม.
ความจุ : 163 ลิตร
จำนวนถาดชั้นวาง : 3 ชั้น
น้ำหนักสุทธิ : 23 กก. (23000 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง : ก56.0xล48.0xส107.0ซม.
น้ำหนักรวม : 25 กก. (25000 กรัม)


NT-WF-AD159CH
ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-159CH (Concave Handle) - รุ่นใหม่ ความจุพิเศษ 183 ลิตร


หน้าจอแสดงผล : หน้าปัทม์แสดงผลแบบเข็ม
ขนาดภายนอก : ก53.7xล40.0xส99.8ซม.
ขนาดภายใน : ก52.0xล37.3xส94.6ซม.
ความจุ : 183 ลิตร
จำนวนถาดชั้นวาง : 3 ชั้น
น้ำหนักสุทธิ : 24 กก. (24000 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง : ก62.0xล48.0xส107.0ซม.
น้ำหนักรวม : 26 กก. (26000 กรัม)


ท่านสามารถสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ของ ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนการค้า และดีลเลอร์ ของ ตู้กันความชื้น วันเดอร์ฟูล (Wonderful) : www.i-neotech.com .


บทความนี้ เขียนโดย: บุญชาย ทวีเติมสกุล (Boonchai Thaveertermsakul)
สงวนลิขสิทธิ์ : © 2010 - Boonchai Thaveertermsakul
ที่มา : MultiLeaves Blogspot dot Com, Bangkok, Thailand

เกี่ยวกับผู้เขียน:

บุญชาย ทวีเติมสกุล เป็น นักเขียนอิสระ มีผลงานการเขียนที่เป็น บทความวิชาการ และเรื่องทั่วไป ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ลงเผยแพร่บทความทางอินเตอร์เน็ด เว็บไซต์ และ บล็อกต่างๆ อาทิ i-Prosper , i-Technology News , OZ OmniscienceZ , Erudite Owl , Neo Liners International Blog , และ Multi Leaves เป็นต้นบรรณาธิการ ของ MultiLeaves Blog : บุญชาย ทวีเติมสกุล (Boonchai Thaveertermsakul)

เกี่ยวกับบรรณาธิการ :

บุญชาย ทวีเติมสกุล เป็น บรรณาธิการ ผู้ดูแล บทความต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ด เว็บไซต์ และ บล็อกต่างๆ ให้แก่ : i-Prosper , i-Technology News , OZ OmniscienceZ , Erudite Owl , Neo Liners International Blog , และ Multi Leaves เป็นต้น